ul. Piłsudskiego 42/1
43-300 Bielsko-Biała

info[at]mechatronika.net

tel.: +48 33 497 10 58

 

Zapraszamy do współpracy.
Chętnie doradzimy i wycenimy rozwiązanie dla Państwa!

Mechatronika.net Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez:
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000465982
NIP: 937-266-68-69, REGON: 243291644
Kapitał zakładowy 33 000,00zł w całości wpłacony

 
Top