SME

Co to jest SME?

SME, czyli Serwer Mierników Energii to urządzenie umożliwiające rejestrowanie pomiarów zużycia energii elektrycznej. Po zamontowaniu SME na szynę DIN i podłączeniu do miernika energii elektrycznej, dokonywane są cykliczne odczyty stanu licznika. Odczytane dane zapisywane są w pamięci urządzenia i umożliwiają przeglądanie historii zużycia energii, a także jej pobranie do dalszej analizy statystycznej. Odczyty udostępniane są użytkownikowi za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub wbudowanej usługi typu Web Service (w formacie XML lub JSON).

folder SME folder SME 2.0

Zastosowanie SME

SME ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie wykorzystywana jest energia elektryczna, czyli w instalacjach przemysłowych, biurowych i domowych.

Urządzenie umożliwia między innymi:

kontroling

Dzięki zastosowaniu SME cykliczne odczyty wskazań mierników dokonywane i uszeregowane według dat i czasu, umożliwiają powiązanie zużycia energii z konkretną partią produkcji lub świadczoną usługą.

identyfikacja energochłonnych urządzeń

Analiza odczytów w połączeniu z informacją o cyklu pracy urządzeń pozwala na zidentyfikowanie najbardziej energochłonnej części instalacji.

dobór taryf

Historia pomiarów umożliwia dopasowanie taryfy do cyklu zużycia energii. Analiza pomiarów gromadzonych przez SME daje możliwość zmiany sekwencji pracy maszyn tak by zmniejszyć chwilowe zużycie energii.

optymalizacja procesów przemysłowych

Analiza pomiarów gromadzonych przez SME daje możliwość zmiany sekwencji pracy maszyn tak, by zmniejszyć chwilowe zużycie energii.

ISO 50001 (BSEN 16001)

Urządzenie SME wspiera wprowadzenie polityki energetycznej, umożliwia wprowadzenie systemu monitorowania oraz mierzenia zużycia energii oraz wspomaga planowanie zużycia energii. Owocuje to poprawą efektywności energetycznej oraz redukcją zużycia energii.

ekologia

(np. wskaźniki typu SISu, SSI) - technologia SME wspiera gospodarskie podejście do zarządzania zużyciem energii elektrycznej nastawione na ciągłą optymalizację dzięki któremu możliwe staje się oszczędzanie zasobów, które pomaga dbać o środowisko naturalne i osiągnąć lepszą relację z partnerami biznesowymi.

diagnostyka przez zużycie

Kontrola pomiarów przez SME umożliwia wychwycenie awarii. Okresy wzmożonego zużycia energii przez urządzenia mogą być spowodowane awarią np. zacierający się kompresor może konsumować więcej prądu elektrycznego.

identyfikacja okresów wzmożonego zużycia

Dzięki cyklicznym, automatycznym pomiarom i zapisowi danych z pomiarów tworzona jest historia zużycia energii elektrycznej. Powyższe pozwala na identyfikację w czasie okresów, gdy zużycie było wyższe niż w pozostałych okresach.

Schemat połączenia SME

Schemat połączenia SME

SME

Parametry techniczne

 

Współpracujące mierniki

F&F LE-01M
F&F LE-03M
F&F LE-01MP
F&F LE-01MQ
ORNO OR-WE-504
F&F LE-03MP
F&F LE-03M CT
LEGRAND 046 86
JANITZA UMG 96 RM
JANITZA UMG 96 S


Montaż

szyna DIN - 35mm


Zasilanie

5V, 1A


Zużycie energii

5W


Komunikacja

Ethernet, RS485


Szerokość (X)

105mm


Głębokość (Y)

90mm


Wysokość (Z)

65mm


Wersja oprogramowania

2.00


Wersja elektroniki

A


Producent

Mechatronika.net Sp. z o.o.

SME

Zrzuty ekranu działania aplikacji

Wykres zużycia energii

Urządzenie umożliwia analizę danych za pomocą wykresów. Wykresy generowane są na podstawie ustalanych przez użytkownika parametrów.

Eksport odczytów

System umożliwia wyeksportowanie odczytów wybranego licznika dla dowolnego okresu w formacie CSV. Pliki w takim formacie są łatwe do późniejszej analizy np. za pomocą arkusza kalkulacyjnego.

Aktualne wskazania mierników

W urządzeniu możliwe jest skonfigurowanie jednego bądź kilku mierników energii elektrycznej. Zakładka "Stany aktualne" pozwala na odczytanie aktualnych stanów poszczególnych liczników.

Odczyty archiwalne

W zakładce "Odczyty archiwalne" użytkownik może sprawdzić dzienne lub miesięczne zużycie energii dla poszczególnych liczników.

 
Top